Waluta:
PLN
Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych

1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sklep
danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) dla celów realizacji
umowy. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

2. Przetworzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu:

1) realizacji umowy – mogą być wówczas przekazane osobie trzeciej, jako podwykonawcy, który
Realizuje umowę w imieniu Sprzedawcy,

2) informowania o nowych produktach oferowanych przez Sprzedawcę z zastrzeżeniem, że Klient
wyrazi na to wyraźną i jednoznaczną zgodę; brak takiej zgody nie na przetwarzanie danych
osobowych w tym celu nie wpływa w żadnym stopniu na realizację zamówienia.

3. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Klientem jest
zobowiązany przesłać mu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w
celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Klient nie jest zobowiązany do
wypełnienia ankiety.

4. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą wskazaną w ust. 1 w sposób uniemożliwiający
dostęp do nich osób trzecich.

5. Klienci Sklepu mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz
żądania usunięcia.